CURSUSBOEK geschreven in begrijpelijk Nederlands

Speciaal voor mensen die niet in de gelegenheid zijn onze trainingsavond bij te wonen is het Cursusboek en de Oefenvragen voor het Examen bevoegdheidsverlenging (Heroriëntatie) of het 1e examen APK2 keurmeester, los te koop. U kunt deze bestellen via onze webshop WWW.APK2SHOP.NL

Op pagina 1 van uw Cursusboek staat onderaan welke versie in uw bezit is.

Op pagina 1 kunt u controleren of uw Cursusboek nog voldoet aan de meest recente regelgeving of laatste wijzigingen. Zoals u hieronder kunt zien wijzigen/verbeteren wij regelmatig ons cursusboek. De versiewijzigingen kunnen variëren van kleine aanpassingen of foutjes die gecorrigeerd zijn tot grote aanpassingen van het Cursusboek omdat de RDW de regelgeving op meerdere punten heeft aangepast.

Versie 28.0 (2021) ……… 1 September 2021. 
16 pagina’s aangepast. O.a. aan de enkele wijzigingen die per 1 juli 2021 zijn ingegaan. Drempelbedrag van € 150.00 ROB is komen te vervallen, er moet nu bij iedere reparatie, ongeacht de hoogte van het bedrag een kilometerstand geregistreerd worden. Kentekenplaten:  Leesbaarheid van de scheidingstekens (tussenstreepjes) en de Duplicaatcode. Deze mogen niet zijn afgeschermd. Diverse kleine aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.

Versie 27.0 (2021) ……… 1 Januari 2021. 
Compleet aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2021 ingaan. Daarnaast veel kleine aanpassingen door het hele boek. In het totaal zijn er 49 pagina’s aangepast.

Versie 26.0 (2019) ……… 18 Augustus 2019. 
Meerdere kleine aanpassingen. Er zijn 16 pagina’s aangepast met kleine aanpassingen en verbeteringen. We hebben vanaf nu ook enkele belangrijke Toelichtingen die in de Online Regelgeving vermeld worden, in het cursusboek verwerkt.

Versie 25.0 (2019) ……… 1 Maart 2019. 
Meerdere kleine aanpassingen.

Versie 24.0 (2018) ……… 1 November 2018. 
Kleine aanpassingen, Tab 2 invulinstructie APK Rapport.

Versie 23.0 (2018) ……… 1 Juni 2018. 
Kleine aanpassingen en verbeteringen.

Versie 22.7 (2018) ……… 20 Mei 2018. 
Kleine en grotere aanpassingen op meer dan 58 pagina’s. Aanpassingen i.v.m. de wijzigingen die per 20 mei ingaan. Verder hebben we diverse verbeteringen aangebracht en de uitleg aangepast op veel plaatsen. Het bouwjarenblad is opnieuw aangevuld en bestaat nu zelfs uit twee pagina’s.

Versie 21.0 (2018) ……… 19 Januari 2018. 
Kleine aanpassingen op enkele pagina’s. Aanpassing EOBD stroomschema. Betere uitleg Tachograaf. Maximaal toegestaan aantal grote lichten toegevoegd.

Versie 20.0 (2018) ……… 1 Januari 2018. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd. veel kleine verbeteringen en aanpassingen

Versie 19.7 (2017) ……… 18 April 2017. 
Ongeveer 50 pagina’s aangepast/ verbeterd i.v.m. de wijzigingen per 1-4-2017. In de regelgeving zijn niet zo erg veel aanpassingen maar mede omdat de coderingslijst is komen te vervallen zijn er 2 pagina’s komen te vervallen. De teksten op de ongeveer 6 opvolgende pagina’s na deze vervallen pagina’s zijn opnieuw verdeelt. We hebben bij deze versie meteen (schrijf)foutjes en tekst-doorlopen naar bepaalde pagina’s verbeterd.

Versie 18.0 (2016) ………. 4 Januari 2016. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd

Versie 17.9 (2016) ………. 2 Januari 2016. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd.

Versie 17.8 (2015) ………. April 2015. 
Cursusboek aangepast aan de wijzigingen die per 1-4-2015 zijn ingegaan.

Versie 17.7 (2014) ………. November 2014. 
Kleine aanpassingen op enkele pagina’s.

Versie 17.6 (2014) ………. juli 2014. 
Kleine aanpassingen aan de wijzigingen in de regelgeving per 1 juli 2014.

Versie 17.5 (2014) ………. 2 Februari 2014.
Aanvulling ivm kilometerregistratie en eventuele aanpassing van kilometerregistratie in het cursusboek beschreven.

Versie 17.3 (2014) ………. 2 december 2013.
Gehele cursusboek aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2014 ingaan. Roestschade kaartje (op A4 formaat) toegevoegd.