CURSUSBOEK geschreven in begrijpelijk Nederlands

Speciaal voor mensen die niet in de gelegenheid zijn onze trainingsavond bij te wonen is het Cursusboek en de Oefenvragen voor het Examen bevoegdheidsverlenging (Heroriëntatie) of het 1e examen APK2 keurmeester, los te koop. U kunt deze bestellen via onze webshop WWW.APK2SHOP.NL

Op pagina 1 van uw Cursusboek staat onderaan welke versie in uw bezit is.

Op pagina 1 kunt u controleren of uw Cursusboek nog voldoet aan de meest recente regelgeving of laatste wijzigingen. Zoals u hieronder kunt zien wijzigen/verbeteren wij regelmatig ons cursusboek. De versiewijzigingen kunnen variëren van kleine aanpassingen of foutjes die gecorrigeerd zijn tot grote aanpassingen van het Cursusboek omdat de RDW de regelgeving op meerdere punten heeft aangepast.

Versie 39.2 (2024) ……… 17 Februari 2024. 
Enkele aanpassingen en verbeteringen. 9 pagina’s.
EOBD stroomschema aangepast.

Versie 39.1 (2024) ……… 15 Januari 2024. 
Op 24 Pagina’s verbeteringen/aanpassingen doorgevoerd.

Versie 39.0 (2024) ……… 1 Januari 2024. 
Index aanpassingen i.v.m. wijzigingen van de volgorde van Tab 0, 1 en 2.
Hoofdstukken van Tab 0 toegevoegd “Uitlezen Brandstof- en Elektriciteitsverbruik.
“Verordening”, “Verbruiks Monitoring” , “Werkelijke Gegevens” enz. toegevoegd.
Volgorde van de tekst compleet aangepast aan de nieuwe volgorde van tekst in tab 0, 1 en 2. en aan de nieuwe schrijfstijl.
Diverse (Online) toelichtingen toegevoegd.
Aanpassingen i.v.m. nieuwe schrijfstijl en verbeteringen/verduidelijkingen.
Eisen van controle gasfles bij Campers duidelijker omschreven.

Versie 38.0 (2023) ……… 10 September 2023. 
Enkele kleine aanpassingen en verbeteringen.

Versie 37.0 (2023) ……… 1 Juli 2023. 
Kleine aanpassingen en verbeteringen. Tijdelijke uitzondering van het verzenden van verbruiksgegevens aangepast. Omschrijving verlichte transparantie aangepast. Meeknipperen van zijmarkeringslichten aangepast. RA8 wijziging aangepast in schema. Massa ledig voertuig en Massa rijklaar duidelijker omschreven.

Versie 36.0 (2023) ……… 12 Juni 2023. 
Interne werkversie, deze is niet uitgegeven.

Versie 35.0 (2023) ……… 20 Mei 2023. 
Deze versie is aangepast aan de wijzigingen die per 20 Mei 2023 ingaan. O.a Uitlezen Brandstof en Elektriciteitsverbruik. Wijziging RA8 code en Wijziging in de Keuringseis en Wijze van keuren van het eCall-Boordsysteem.

Versie 34.0 (2023) ……… Januari 2023. 
Omdat er in het APK Regelgeving boek 2023 enkele pagina’s bij zijn gekomen hebben we door het gehele cursusboek veel pagina verwijzingen moeten aanpassen. Ook hebben we in deze versie van het cursusboek de nieuwe voertuigcategorie t/m 25 km/u, welke op het laatste moment in de regelgeving is toegevoegd,  beschreven en uitgelegd. Enkele kleine aanpassingen i.v.m. de deeltjesteller. Nieuwe examenbeoordeling aangepast aan de beoordeling vanaf +/- Juli 2022. Stroomloopschema EOBD geheel vernieuwd.

Versie 33.0 (2022/2023) ……… December 2022. 
Deze versie is verder aangepast wat betreft de Deeltjesteller eisen aan de tot dan toe laatst bekende Regelgeving welke op 1 Januari 2023 ingaat.
Toegevoegd hoe en onder welke voorwaarden een voertuigeigenaar eventueel bij RDW de deeltjesteller registratie kan laten verwijderen.
Meetmethode van de Deeltjesteller toegevoegd. Stroomschema 4-Gasmeting aangepast/vernieuwd.

Versie 32.0 (2022) ……… 1 Juli 2022. 
Deze versie is verder aangepast wat betreft de Deeltjesteller eisen aan de tot dan toe laatst bekende Regelgeving en informatie van dat moment. Op 16 Juni is bekent gemaakt dat het gebruik van de Deeltjesteller is uitgesteld tot 1-1-2023.
Belangrijke Opmerking !
Omdat het gebruik van de Deeltjesteller is uitgesteld tot 1-1-2023, kunt u alle regelgeving hierover beschreven in het cursusboek tot dan negeren.  Hier zal tot 1-1-2023 ook niet op geëxamineerd worden.
Het is zelfs mogelijk dat in de regelgeving nog wijzigingen komen.

Versie 31.0 (2022) ……… 1 Juli 2022. 
Diverse aanpassingen aan de Regelgeving die per 1 -7-2022 ingaat, o. a. wijzigingen met betrekking tot de Deeltjesteller. Meerdere kleine aanpassingen en verbeteringen o.a. over het mee knipperen van de achterste rode zijmarkeringslichten. Extra informatie toegevoegd bij het EOBD Stroomschema, bij Banden en Beremmingen.

Versie 30.0 (2022) ……… 1 Januari 2022. 
Aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2022 ingaan. O.a. duidelijk beschrijving en uitleg met afbeeldingen over de nieuwe dimlicht afstelling. Pagina verwijzingen naar het APK Regelgeving boek 2022 aangepast. Diverse kleine aanpassingen en verbeteringen door het hele boek op ongeveer 20 pagina’s.

Versie 29.0 (2021) ……… 1 November 2021. 
Deze versie is alleen intern gebruikt en niet uitgegeven.

Versie 28.0 (2021) ……… 1 September 2021. 
16 pagina’s aangepast. O.a. aan de enkele wijzigingen die per 1 juli 2021 zijn ingegaan. Drempelbedrag van € 150.00 ROB is komen te vervallen, er moet nu bij iedere reparatie, ongeacht de hoogte van het bedrag een kilometerstand geregistreerd worden. Kentekenplaten:  Leesbaarheid van de scheidingstekens (tussenstreepjes) en de Duplicaatcode. Deze mogen niet zijn afgeschermd. Diverse kleine aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.

Versie 27.0 (2021) ……… 1 Januari 2021. 
Compleet aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2021 ingaan. Daarnaast veel kleine aanpassingen door het hele boek. In het totaal zijn er 49 pagina’s aangepast.

Versie 26.0 (2019) ……… 18 Augustus 2019. 
Meerdere kleine aanpassingen. Er zijn 16 pagina’s aangepast met kleine aanpassingen en verbeteringen. We hebben vanaf nu ook enkele belangrijke Toelichtingen die in de Online Regelgeving vermeld worden, in het cursusboek verwerkt.

Versie 25.0 (2019) ……… 1 Maart 2019. 
Meerdere kleine aanpassingen.

Versie 24.0 (2018) ……… 1 November 2018. 
Kleine aanpassingen, Tab 2 invulinstructie APK Rapport.

Versie 23.0 (2018) ……… 1 Juni 2018. 
Kleine aanpassingen en verbeteringen.

Versie 22.7 (2018) ……… 20 Mei 2018. 
Kleine en grotere aanpassingen op meer dan 58 pagina’s. Aanpassingen i.v.m. de wijzigingen die per 20 mei ingaan. Verder hebben we diverse verbeteringen aangebracht en de uitleg aangepast op veel plaatsen. Het bouwjarenblad is opnieuw aangevuld en bestaat nu zelfs uit twee pagina’s.

Versie 21.0 (2018) ……… 19 Januari 2018. 
Kleine aanpassingen op enkele pagina’s. Aanpassing EOBD stroomschema. Betere uitleg Tachograaf. Maximaal toegestaan aantal grote lichten toegevoegd.

Versie 20.0 (2018) ……… 1 Januari 2018. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd. veel kleine verbeteringen en aanpassingen

Versie 19.7 (2017) ……… 18 April 2017. 
Ongeveer 50 pagina’s aangepast/ verbeterd i.v.m. de wijzigingen per 1-4-2017. In de regelgeving zijn niet zo erg veel aanpassingen maar mede omdat de coderingslijst is komen te vervallen zijn er 2 pagina’s komen te vervallen. De teksten op de ongeveer 6 opvolgende pagina’s na deze vervallen pagina’s zijn opnieuw verdeelt. We hebben bij deze versie meteen (schrijf)foutjes en tekst-doorlopen naar bepaalde pagina’s verbeterd.

Versie 18.0 (2016) ………. 4 Januari 2016. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd

Versie 17.9 (2016) ………. 2 Januari 2016. 
Cursusboek aangepast en wijzigingen doorgevoerd.

Versie 17.8 (2015) ………. April 2015. 
Cursusboek aangepast aan de wijzigingen die per 1-4-2015 zijn ingegaan.

Versie 17.7 (2014) ………. November 2014. 
Kleine aanpassingen op enkele pagina’s.

Versie 17.6 (2014) ………. juli 2014. 
Kleine aanpassingen aan de wijzigingen in de regelgeving per 1 juli 2014.

Versie 17.5 (2014) ………. 2 Februari 2014.
Aanvulling ivm kilometerregistratie en eventuele aanpassing van kilometerregistratie in het cursusboek beschreven.

Versie 17.3 (2014) ………. 2 december 2013.
Gehele cursusboek aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2014 ingaan. Roestschade kaartje (op A4 formaat) toegevoegd.