APK Keurmeester informatieblad

Op deze pagina kunt het blad APK Keurmeester lezen en/of downloaden

LET OP!!
De laatste versie van het blad APK Keurmeester is altijd gebaseerd op de meest recente regelgeving en wijzigingen, tips en uitleg daarvan.
Het is dus mogelijk dat informatie in een oudere uitgave niet meer actueel is.

Klik  hieronder om te lezen of downloaden

hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen in het nummer

– APK-keuring van een geschorst voertuig. Aandachtspunten in de praktijk bij een het keuren van geschorst voertuig. Let Op: diverse wijzigingen.
Hoe staat het met de controleplaats voor de daling van de verlichting? Uitleg en afmetingen van de controleplaats.
Invoering Deeltjesteller nadert.
Samenwerken voor een nog betere APK 3.
– Nieuw erkenningenstelsel
bouwt verder aan vertrouwen. Een nieuw erkenningenstelsel moet het leven voor goedwillende erkenninghouders makkelijker maken en er daarnaast voor zorgen dat malafide bedrijven harder en doeltreffender kunnen worden aangepakt.
– Uitlezen voertuigdata APK 2. Europese regelgeving schrijft voor dat het vanaf 20 mei 2023 verplicht is om meer data uit te lezen tijdens de APK-keuring.
Rectificatie: eisen voor een stootbalk. Correctie 
van een fout in uitgave 95.
Examen Bevoegdheidsverlenging verandert. Voor het examen APK Bevoegdheidsverlenging staan twee wijzigingen op stapel:
• De overstap naar een ander afnamesysteem. Heeft nagenoeg geen gevolgen.
• De loskoppeling van het praktijk– en theoriedeel. Theorie en Praktijk worden gesplitst.
– Welke vragen scoren minder goed tijdens het examen? 
Remmentestbank en Roest-schades scoren matig, evenals de bijbehorende berekeningen. Wat ook opvalt is dat vragen over keuringseisen die in de afgelopen jaren zijn gewijzigd en nieuwe keuringseisen, als lastig worden ervaren. Vragen gesteld over EOBD, emissiewaardes, controle apparaat (tachograaf), remvertraging en drukproef scoren ook opvallend minder.