APK Keurmeester informatieblad

Op deze pagina kunt het blad APK Keurmeester lezen en/of downloaden

LET OP!!
De laatste versie van het blad APK Keurmeester is altijd gebaseerd op de meest recente regelgeving en wijzigingen, tips en uitleg daarvan.
Het is dus mogelijk dat informatie in een oudere uitgave niet meer actueel is.

Klik  hieronder om te lezen of downloaden

hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen in het nummer

– Gescheurde of gebroken veer: en dan?
Een gebroken veer staat al jaren in de top 10 van de meest gemaakte missers. Let hier dus extra op. Daarnaast wordt het ook regelmatig gemeld als reparatiepunt tijdens het afmelden van een voertuig.

– Voldoende keurmeesters?
Personeelstekort zien we in alle branches om ons heen. Als werkgever is het soms lastig om het juiste personeel te vinden en te houden. Ook in de automotive branche staat dit onder druk. Hoe staat het dan met APK-keurmeesters?

– Nieuw: registratie van brandstofverbruik (per 20 mei 2023)

De RDW krijgt er weer een taak bij: het verzamelen van data over het brandstofverbruik van moderne personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Het uitlezen van het brandstofverbruik wordt een nieuw onderdeel naast de APK.

– Controle werking roetfilter met deeltjesteller. informatie en tips

Vanaf 1 januari 2023 moeten de uitlaatgassen van dieselvoertuigen met een verplicht roetfilter tijdens de APK getest worden met een deeltjesteller. Deze nieuwe meetmethode met een nieuw meetmiddel betekent iets voor keurmeesters, erkenninghouders en uiteindelijk ook voor de voertuigeigenaren.

– Winter en energie besparen

De winter betekent uiteraard dat de temperatuur weer daalt. Doordat de energieprijzen hoog zijn, worden er door sommige erkenninghouders maatregelen getroffen om energie te besparen. Maar dit botst soms met de erkenningseisen, de minimale temperatuur en de veiligheid.
Minimale temperatuur: De keuringsruimte moet voldoende verwarmd zijn. Dit houdt in dat de gemiddelde temperatuur in de keuringsruimte minimaal 10 graden Celsius is. 
Verwarmingstoestellen met open brander of open gloeispiraal zijn volgens de Arbowet niet toegestaan om in een werkplaats te gebruiken.

– Technisch geschorst, wat nu?

De uitvoering van de APK doen we met de daarvoor benodigde apparatuur zoals staat omschreven in de ‘Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK’. Als keurmeester dien je er zelf voor te zorgen dat deze apparatuur deugdelijk is en in goede staat van onderhoud.

– Uitlezen via EOBD

We merken dat er verschillend wordt omgegaan met het uitlezen via EOBD. Veelal wordt er direct een reguliere emissiemeting uitgevoerd zonder het toepassen van een EOBD-scantool.
Nog even kort de feiten op een rij.
Het is dus niet toegestaan om bij een APK 2- keuring alleen de reguliere milieumeting te doen en de EOBD-uitleesprocedure over te slaan. Het niet volgen van de EOBD-procedure kan gevolgen hebben voor de erkenning.

-Aanpassing software voor APK-meetmiddelen.
De update kan meestal ter plaatse worden uitgevoerd. Soms is dat niet mogelijk omdat er speciale apparatuur nodig is of iets dergelijks. Dan kan het zijn dat de leverancier jullie meetmiddel meeneemt voor de update. Dan zit je dus even zonder. Dat betekent dat je tijdelijk niet kan beschikken over alle benodigde meetmiddelen en op dat moment voldoe je dus niet meer aan de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK. Dus mag er tijdelijk niet gekeurd worden.

Het kan ook zijn dat je tijdelijk een leenmeetmiddel krijgt, zodat de werkzaamheden gewoon kunnen doorgaan. Daarbij moet je als garage houder wel kunnen aantonen dat van het leenapparaat de goedkeuring niet is verlopen en in RME is geregistreerd.

-Deeltjesteller geregistreerd?
Een belangrijke controle bij de aanvang van de keuring is dat de meetmiddelen geregistreerd moeten zijn in RME (Register Meetmiddelen). Controleer het serienummer van elk meetmiddel (waaronder de deeltjesteller) dat is geregistreerd in RME.

-TKC denkt met je mee.
De RDW heeft voor keurmeesters, fabrikanten en consumenten een helpdesk waar ze terechtkunnen met technische vragen, het Technisch Kenniscentrum (TKC).

Filmopnames maken in de werkplaats.
Camera’s zijn niet meer weg te denken en tegenwoordig worden overal filmopnames van gemaakt. Maar hoe zit dat in de werkplaats?
Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming van de RDW-medewerkers specifieke filmopnames te maken tijdens het uitvoeren van de steekproef of bedrijfscontrole en die te gebruiken voor publicatie.
Zware sancties.
Omdat dit een overtreding is van de AVG wetgeving kan dit verstrekkende gevolgen hebben, zoals een intrekking voor onbepaalde tijd van de erkenning en, indien van toepassing, een wachttijd van 30 maanden. Ook kan dit aanleiding zijn om aangifte te doen.

-Webdirect of keurmeesteromgeving?
In APK Webdirect kun je als keurmeester en erkenninghouder verschillende items raadplegen. We zetten op een rijtje welke.
NAW-gegevens en opgegeven e-mailadres
Cusumstanden per bevoegdheid
De RDW-bevoegdheden en daarbij de toetsdatum
Overzicht van alle meldingen in het RDW-register
Persoonlijk misseroverzicht per bevoegdheid
Aantal toegekende steekproeven.
Eventuele steekproefcontrolerapporten.
Wijzigen van de pincode.

-Zo lees je de loadindex.
Met enige regelmaat komen er vragen over het vaststellen van minimale loadindex van banden van bedrijfs- en aanhangwagens. Ook worden daar tijdens het APK-examen en bevoegdheidsverlenging best veel fouten mee gemaakt. De eisen staan beschreven in artikel 5.*.27 van de APK-regelgeving.

-Nieuw in APK: uitlezen brandstofverbruik.
Vanuit Europa is er nieuwe regelgeving onderweg omdat de EU inzichtelijk wil krijgen wat het feitelijke brandstofverbruik is van voertuigen ten opzichte van de door de fabrikant opgegeven verbruiksgegevens. Wat betekent dat voor de werkplaats?
Welke voertuigen? De nieuwe regelgeving geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor. Volledig elektrische voertuigen vallen er niet onder, maar de hybride voertuigen wel. Het uitlezen is straks alleen van toepassing bij een voertuig met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2021.

-Controleplaats verlichting werkt.
Afgelopen januari zijn we in de APK gestart met het controleren van de dim– en mistvoorlichten op een vaste locatie. Hoe gaat het daarmee?

-Deeltjestellermeting van start in 2023.
De invoering van het gebruik van de deeltjesteller is uitgesteld. De reden voor dit uitstel is omdat er problemen zijn met de levering van apparatuur en onderdelen. In tegenstelling tot de eerdere ingangsdatum van 1 juli 2022 wordt vanaf 1 januari 2023 de deeltjesteller onderdeel van de APK.

-Jouw mening is belangrijk.
We hebben afgelopen jaar zo’n 7500 enquêtes gestuurd. De respons is 43% en dat is erg veel voor een enquête. Wij zijn daar heel blij mee en daaruit kunnen wij opmaken dat jullie keurmeesters je betrokken voelen bij het APK-proces.

-Afblazen voertuigen met CNG/LNG.
In deze systemen kunnen hoge drukken voorkomen. Afhankelijk van tankvulling en temperatuur kan de druk hoger worden dan de systeemdruk. Dan zorgt een overdrukklep ervoor dat de overdruk kan afvloeien. Dit wordt ‘afblazen’ genoemd. Zorg dat je als keurmeester hierop bedacht bent.

-Aanpassing werkplaats en/of apparatuur doorgeven.
Bij wijzigingen van de werkplaats/ keuringsruimte die invloed hebben op de erkenningsvoorschriften moet je melding doen bij de RDW.

-Top 10 van missers in 2022 Periode: januari tot en met maart.

-Uit de praktijk: Keuringseis voor gordels.
Een reparatie, inkorting of verlenging door gordeleinden aan elkaar te verbinden is niet toegestaan. Het blijft dus belangrijk om de gordel volledig uit te trekken om de gehele gordel te kunnen controleren.

-Invoering Deeltjestest dieselvoertuigen uitgesteld.
Vanaf 1 juli 2022 zou je een deeltjesteller moeten gebruiken bij de APK van dieselvoertuigen die zijn voorzien van een geregistreerd roetfilter. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2023, omdat er problemen zijn met de productie en levering van onderdelen voor de deeltjestellers. In dit artikel is te lezen over het hoe en waarom.

-Blij met deeltjesteller.
Een Artikel met informatie over de Deeltjesteller en de eerste praktijk ervaringen van een garagebedrijf die er als proef al een tijdje mee werkt.

-Roestschade beoordelen van wielophanging.
Uitleg over de boordeling van roestschade.

-Cusumbijdrage na een steekproef.
Uitleg over hoe te handelen als je het eventueel niet eens bent over de beslissing van een steekproefcontroleur .

Wat voor informatie is er te vinden in Mijn keurmeester omgeving en wat kan ik daar zelf regelen.

-Beoordelen van remonderdelen.
Remonderdelen beoordelen, zoals remslangen en handremkabels tijdens de APK, wat houdt dat precies in? Hoe ga ik om met een handremkabel die afgekit is en met roestschade aan een persverbinding van een remslang.

– APK-keuring van een geschorst voertuig. Aandachtspunten in de praktijk bij een het keuren van geschorst voertuig. Let Op: diverse wijzigingen.
Hoe staat het met de controleplaats voor de daling van de verlichting? Uitleg en afmetingen van de controleplaats.
Invoering Deeltjesteller nadert.
Samenwerken voor een nog betere APK 3.
– Nieuw erkenningenstelsel
bouwt verder aan vertrouwen. Een nieuw erkenningenstelsel moet het leven voor goedwillende erkenninghouders makkelijker maken en er daarnaast voor zorgen dat malafide bedrijven harder en doeltreffender kunnen worden aangepakt.
– Uitlezen voertuigdata APK 2. Europese regelgeving schrijft voor dat het vanaf 20 mei 2023 verplicht is om meer data uit te lezen tijdens de APK-keuring.
Rectificatie: eisen voor een stootbalk. Correctie 
van een fout in uitgave 95.
Examen Bevoegdheidsverlenging verandert. Voor het examen APK Bevoegdheidsverlenging staan twee wijzigingen op stapel:
• De overstap naar een ander afnamesysteem. Heeft nagenoeg geen gevolgen.
• De loskoppeling van het praktijk– en theoriedeel. Theorie en Praktijk worden gesplitst.
– Welke vragen scoren minder goed tijdens het examen? 
Remmentestbank en Roest-schades scoren matig, evenals de bijbehorende berekeningen. Wat ook opvalt is dat vragen over keuringseisen die in de afgelopen jaren zijn gewijzigd en nieuwe keuringseisen, als lastig worden ervaren. Vragen gesteld over EOBD, emissiewaardes, controle apparaat (tachograaf), remvertraging en drukproef scoren ook opvallend minder.