APK Keurmeester informatieblad

Op deze pagina kunt het blad APK Keurmeester lezen en/of downloaden

LET OP!!
De laatste versie van het blad APK Keurmeester is altijd gebaseerd op de meest recente regelgeving en wijzigingen, tips en uitleg daarvan.
Het is dus mogelijk dat informatie in een oudere uitgave niet meer actueel is.

Klik  hieronder om te lezen of downloaden

hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen in het nummer

– APK Keurmeester  nummer 104 Maart 2024

-APK en Tachograaf.
Lichte bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 2500 kg (met aanhangwagen of oplegger inbegrepen) die buitenlands vervoer doen, moeten vanaf 1 juli 2026 voorzien zijn van een tachograaf. Denk hierbij onder meer aan de beladen autotransporters. In Duitsland hanteren ze dit nu al bij voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 2800 kg.

– Verwijderen van onderdelen: Onderbeplating.
Wat moet/mag je wel en wat mag/moet je niet verwijderen.

– Heffen Elektrische voertuigen.
Erg belangrijk dat je bij deze voertuigen de juiste krikpunten gebruikt om te heffen.

– Uitlezen Brandstofverbruiksgegevens.
Vanaf 1 januari 2024 is het uitlezen van het brandstofverbruik verplicht bij personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s met een datum eerste toelating na 31-12-2020, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg. Uitleg en welke uitzonderingen er zijn met duidelijk stroomschema.

– Eisen eCall-boordsysteem.
Vóór 20 mei 2023 mocht eCall van personenauto’s, in gebruik genomen na 31 december 2017, geen defect aangeven. Dit is gewijzigd in per 20 mei 2023. Wat moet/mag wel en wat mag/moet niet, hoe zit deze keuringseis verder in elkaar en hoe moet je deze toepassen.

– Veilige werkplek: eisen aan de inspectieput.
Gezond
en veilig werken begint bij goede arbeidsomstandigheden. De regels staan in de Arbowet. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek.

– Remvertraging en remverschil bepalen bij een platenremtestinrichting.
Duidelijke uitleg met rekenvoorbeelden hoe remvertragingen uitgerekend moeten worden op een Platenremtestbank.